Verkkokeskusteluissa ihmisten

ARGUMENTOINTI LASTEN VERKKOKESKUSTELUISSA Mirja- Kaisa Kettunen Pro gradu -tutkielma Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto 2008 henkirikoksia koskevissa verkkokeskusteluissa on tulkittavissa. Lisäksi kiinnitän huomiota siihen, millaisia subjektipositioita henkirikoksen tekijälle ja uhrille tuotetaan. ... media vaikuttavat ihmisten elämään yhä enenevissä määrin, on tärkeää tarkastella myös sitä, miten asiat esitetään ja koetaan. ... Nykyaikana etenkin verkkokeskusteluissa ihmisten keskinäinen argumentointi käy kiivaana. Hyvä puoli tässä on, että verkossa eivät nyrkit pääse viuhumaan, vaikka keskustelu kuinka kärjistyisi. Huono puoli on taas, että nimimerkin takaa on helppo huudella vaikka mitä. Erityisesti verkkokeskusteluissa huomaa, että Wikipediasta on helppo katsoa yleisimmät argumenttivirheet. Yksittäisiä tapauksia verkkokeskusteluissa puitaessa sosiaalityöntekijöillä ei useinkaan ole mahdollisuutta puolustautua tai esittää omaa mielipidettään, sillä sosiaalityöntekijöitä sitoo usein salassapitovelvollisuus. ... Tasaisin väliajoin sosiaalisessa mediassa esiintyy ilmiöitä, jotka päätyvät kymmenien tuhansien ihmisten ... Nykyaikana etenkin verkkokeskusteluissa ihmisten keskinäinen argumentointi käy kiivaana. Hyvä puoli tässä on, että verkossa eivät nyrkit pääse viuhumaan, vaikka keskustelu kuinka kärjistyisi. Huono puoli on taas, että nimimerkin takaa on helppo huudella vaikka mitä. Nykyaikana etenkin verkkokeskusteluissa ihmisten keskinäinen argumentointi käy kiivaana. Hyvä puoli tässä on, että verkossa eivät nyrkit pääse viuhumaan, vaikka keskustelu kuinka kärjistyisi. Huono puoli on taas, että nimimerkin takaa on helppo huudella vaikka mitä . verkkokeskusteluissa yhteistoiminnallisuus, osallistumisaktiivisuus sekä toisten viesteihin ... johonkin tarkoitukseen ja joidenkin ihmisten kesken” (Matikainen 2000a, 43). Pääaineistona tutkimuksessani ovat Virkun sisältökeskustelut, jotka olivat keskusteluja sosiaalityön verkkokeskusteluissa kuluttajan näkökulmasta Eveliina Salmela Viestintätieteet Vaasan yliopisto This paper is a piece of ongoing research which concerns requesting and providing domain-specific information in online communities. The present study examines discussion boards that function as information-sharing communities about a specific domain. Sananvapaudesta virtuaaliraivoon ? missä mentiin mönkään? Yleisesti ajatellaan, että netissä voi rohkeasti kertoa oman kantansa asiaan kuin asiaan. Verkkokeskusteluissa esiintyvät aggressiiviset ilmaukset kuitenkin rajoittavat julkista keskustelua, vaikka asian luulisi olevan juuri päinvastoin. Aihe on ajankohtainen, sillä vastikään sosiaalinen media kohisi mm. alkoholimainosta. Polarisoituvissa verkkokeskusteluissa muiden ihmisten erilaisuus hertt tunteita ja tm pro 11 Lytty 2005b, 9; Petersoo 2007, 119; Bauman 1997, 79. 12 Lytty 2005a, 182 ja Staszak 2009, 2 ja 5. 13 Staszak 2009, 2 ja Meddaugh & Kay 2009, 255; Coupland 2010, 244; Dervin 2015, 2; Lehtonen 2004c 259. 14 Hall 2003, 88.

Ihmisten puolue filosofia buy filosofia & more